Inicio
Home page
www.sitio-distinto.comSituacion
En Galego
Benvidos
En Español
Bienvenidos
On English
Welcome
( Actualizado - Update: III / 2018 )
Sen cookies - Sin cookies - We do not install cookies into you computer
#ReirizyReiriz
En Galego
REIRIZ Y REIRIZ adícase dende 1993 á investigación en ciencias (bioloxía, empresariais) para desenvolver novos negocios sostibles.

En Español
REIRIZ Y REIRIZ se dedica desde 1993 a la investigación en ciencias (biología, empresariales) y desarrollar nuevos negocios sostenibles.
On English
From 1993 REIRIZ Y REIRIZ is researching in sciences (biology, entrepreneurship) in order to develop new sustainable business.
#ViñaSampedro   #Biofarmacia
VSampedro
En Galego
Ademais da consultoría de empresas, comezamos en Viña Sampedro, un novo proxecto biofarmacéutico para recuperar o uso legal das plantas medicinais típicas do antigo Reino de Galicia.
En Español
Además de la consultoría de empresas, iniciamos en Viña Sampedro un nuevo proyecto biofarmacéutico para recuperar el uso legal de las plantas medicinales típicas del antiguo Reino de Galicia.
On English
In addition to the work as consultants, we began on Viña Sampedro, a new biopharma project to recuperate the legal use of medicinal plants from the Old Kingdom of Galicia.
#Carqueixa (Pterospartum tridentatum)
Carqueixa en flor
En Galego
A Carqueixa é unha planta leguminosa e medicinal que foi 
descrita por Frei Martín Sarmiento na sua Viaxe a Galicia en 1745:
"Si se tragese del Japón una planta que tuviese estos efectos, se compraría á peso de oro".
En español
La Carqueixa es una planta leguminosa y medicinal que fue descrita por el Benedictino Martín Sarmiento en su Viaje a Galicia en 1745:
"Si se tragese del Japón una planta que tuviese estos efectos, se compraría á peso de oro".

On English
Carqueixa is a legumemedicinal plant, which was described by the Benedictine Martín Sarmiento after the travel to Galicia in 1745:
"If a plant with these effects were brought from Japan, it would be brought by weight of gold".
#ReirizEditores
Dirección de empresas: FLETANITO, S.A.
En español
"Dirección de empresas. Un caso práctico: FLETANITO, S.A."
Autor: Juan J. Sampedro Reiriz.
Edita: R&R, 1997


Otros libros del autor:
Manual Recolección hongos silvestresRecoleccion de plantas y frutos silvestres
En español
UF0966. Recolección de hongos silvestres.
Autor: Juan J. Sampedro Reiriz. Edita: Certia Editorial, 2017.

(C) REIRIZ Y REIRIZ, S.L.U. Avda. Coruña, 105-1º. E-15960-RIBEIRA (ESPAÑA - SPAIN)